0
points
Q. Khi bạn muốn mua quần áo- giày dép,... bạn thường?
8 8
N = 155
46%
19%
26%
3%
6%
A. Đến cửa hàng...
B. Đến các cửa...
C. Tìm kiếm và đặt...
D. Đặt hàng online...
E. Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close