0
points
Q. Theo bạn thí sinh nào sẽ thắng giải 150 triệu trong Gala "THÁCH THỨC DANH HÀI" mùa 5?
5 3
N = 164
10%
13%
11%
65%
Tâm xe ôm
Công Minh - Huỳnh...
Thanh Chương - Hoàng...
5 chú tiểu nhóm...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close