0
points
Q. Đâu là công ty bạn nghĩ đến đầu tiên khi lựa chọn dịch vụ chuyển phát nhanh?
12 6
N = 184
29%
29%
27%
10%
5%
Vetnampost (bưu điện)...
Viettel post
Giao hàng tiết kiệm...
Siêu Nhanh Express...
Go-Viet
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close