0
points
Q. Bạn thường dùng nhãn hiệu nước tinh khiết nào?
22 25
N = 473
56%
33%
8%
2%
1%
Aquafina
Lavie
Vĩnh Hảo
Dasani
ICY
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close