0
points
Q. Bạn thường sử dụng son dưỡng của hãng nào?
15 15
N = 434
27%
32%
9%
22%
17%
1. Maybelline
2. Vaseline
3. DHC
4. Lipice
5. Handmade or khác...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close