0
points
Q. Điều gì làm bạn lo lắng khi mua hàng qua mạng?
17 17
N = 456
60%
23%
35%
11%
6%
1. Hàng không giống...
2. Hình ảnh mẫu...
3. Chất liệu không...
4. Mặc dù được...
5. Thời gian giao...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close