0
points
Q. Đối với bạn, bộ phận nào trên gương mặt mà bạn muốn phẫu thuật thẩm mỹ nhất?
16 16
N = 421
21%
10%
30%
16%
24%
Mí mắt
Cằm
Mũi
Môi
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close