0
points
Q. Lựa chọn hãng máy ảnh mà bạn yêu thích nhất?
71 130
A. 48%
B. 9%
C. 34%
D. 9%
Nguyễn Minh NhậtBao gồm có Sony, Canon, Nikon, Fujifilm
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close