0
points
Q. Bạn thích uống trà sữa như thế nào?
14 17
N = 326
29%
31%
32%
6%
2%
Rất thích
Thích
Bình thường
Không thích
Ghét
Đình PhúVì nó rất ngon và mát mẻ
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close