0
points
Q. Bạn thích ăn thịt gì nhất?
17 23
N = 328
68%
6%
4%
7%
27%
Thỏ
Mèo
Chó
Lợn
Tùng Đìnhcâu hỏi khảo sát cho biết bạn là người tiêu dùng ưa chuộng loại thịt nào nhất
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close