0
points
Q. Nếu bạn là sinh viên và phải học lại vài môn với học phí khá cao, bạn sẽ làm gì?
13 5
N = 271
40%
4%
16%
8%
25%
6%
Nói thẳng với...
Vay bạn bè, người...
Giấu bố mẹ, kiếm...
Giấu bố mẹ, nhịn...
Nói với bố mẹ...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close