0
points
Q. Bạn thích đi du lịch với ai?
8 11
N = 293
12%
47%
27%
8%
1%
5%
Đi một mình
Đi cùng với gia...
Đi với bạn bè...
Đi với ai cũng được...
Tôi không thích...
Khác
Trần Thị PhươngSở thích du lịch
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close