0
points
Q. Bạn hay mua điện thoại ở đâu?
14 19
N = 382
56%
16%
2%
12%
4%
5%
4%
Thế giới di động...
FPT Shop / Viettel Store...
Nguyễn Kim / Thiên...
Cửa hàng tư nhân...
Nhờ người thân...
Mua lại trên các...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close