0
points
Q. Bạn yêu thích tác phẩm nào của nhà văn nguyễn nhật ánh nhất?
14 19
N = 366
45%
25%
19%
3%
8%
Kính vạn hoa
Cho tôi xin một vé...
Tôi thấy hoa vàng...
Tôi là bêtô
Tác phẩm khác...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close