0
points
Q. Bạn thích dùng loại mứt nào nhất cho ngày tết?
27 40
N = 467
64%
10%
11%
10%
6%
Mứt dừa
Mứt bí
Mứt gừng
Mứt mít
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close