0
points
Q. Showbiz Việt ngày nay có quá nhiều ca sĩ từ nhiều công ty giải trí lớn nhỏ khác nhau, nhưng họ không được nhiều người biết đến. Bạn nghĩ thế nào về vấn đề này?
7 9
N = 254
19%
35%
24%
39%
Do công ty quản lý...
Do phong cách âm nhạc...
Đa phần là các...
Do giới showbiz ngày...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close