0
points
Q. Nếu mua máy chụp ảnh bạn sẽ chọn mua thương hiệu nào?
635 541
N = 375
63%
7%
19%
1%
9%
1%
Canon
Nikon
Sony
Fujifilm
Samsung
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close