0
points
Q. Trong các thói quen xấu dưới đây, bạn cảm thấy thói quen nào bạn hay mắc phải nhất?
27 34
N = 535
21%
23%
5%
45%
10%
21%
19%
Uống rượu, bia...
Hút thuốc lá
Uống cà phê nhiều...
Thức khuya
Uống nhiều nước...
Nghiện mạng xã...
Nghiện game online...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close