0
points
Q. Khi bị nhiệt miệng, bạn thường làm gì để nhanh khỏi?
150 69
N = 180
41%
28%
13%
12%
10%
Uống nhiều nước...
Uống trà thảo...
Ngậm muối
Uống thuốc
Ý kiến khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close