0
points
Q. Bạn thường làm gì để chống khô da vào những ngày trời lạnh?
116 68
N = 99
20%
72%
19%
18%
13%
Đắp mặt nạ dưa...
Uống nhiều nước...
Sử dụng sữa rửa...
Ăn nhiều trái cây...
Ý kiến khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close