0
points
Q. Khi răng bạn bỗng dưng bi đau thì bạn sẽ làm gì?
35 50
N = 69
19%
39%
26%
17%
4%
Chờ nó tự khỏi...
Lập tức đi đến...
Ngậm nước muối...
Uống thuốc giảm...
Ý kiến khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close